Rejestracja - poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:0052 379 70 66 / 531 510 504 Czynne700 - 2000 Posiadamy kontrakt z NFZ
Strona główna Zespół mgr Agnieszka Lewandowska

mgr Agnieszka Lewandowska

Psycholog, psychoseksuolog, suicydolog. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe z seksuologii klinicznej w Szkole Podyplomowej Seksuologii SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe z suicydologii w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie we współpracy z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym, gdzie nabyła teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu profilaktyki samobójstw.

Posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie w pracy interwenta kryzysowego z osobami ujawniającymi zachowania agresywne (m.in. przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna; przemoc rówieśnicza – bullying), w tym ukierunkowane na siebie (samouszkodzenia, zachowania samobójcze). Pracuje również z osobami doświadczającymi przemocy i świadkami jej stosowania.

 

W przeszłości ściśle związana z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości (terapia, opiniowanie) oraz z oświatą (wykładowca, nauczyciel-psycholog). Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą w państwowych i prywatnych ośrodkach terapeutyczno- wychowawczych. Współpracuje również z prywatnym ośrodkiem leczenia uzależnień dla osób dorosłych. Od wielu lat prowadzi własny gabinet psychologiczno – seksuologiczny.

 

Zakres udzielanej pomocy:

Dorośli (terapia indywidualna, terapia par)

Udziela wsparcia i pomocy psychologicznej osobom dorosłym oraz wkraczającym w dorosłość głównie w zakresie problemów natury seksuologicznej (m.in. zaburzenia i dysfunkcje seksualne o podłożu psychogennym, normalizowanie życia seksualnego; LGBTQ+) oraz doświadczających szeroko rozumianego kryzysu, a zwłaszcza kryzysu samobójczego.

 

Dzieci i młodzież (terapia indywidualna, terapia rodzinna):

Wspiera dzieci i młodzież w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi (m.in. rozwód rodziców, choroba w rodzinie, żałoba), w budowaniu relacji rówieśniczych, w zrozumieniu siebie, swoich zachowań, emocji, radzeniu sobie z lękiem, obniżonym nastrojem, trudnościami związanymi z dorastaniem, zachowaniami autoagresywnymi i objawami psychosomatycznymi.

Wspiera rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, radzeniu sobie ze zmianami (np. z pójściem dziecka do przedszkola/szkoły, pojawieniem się rodzeństwa, kryzysem związanym z dorastaniem dzieci, rozwodem rodziców).

Pracuje z rodzinami nad poprawą komunikacji i wzajemnego zrozumienia uczuć i potrzeb pojawiających się w rodzinnych relacjach.

 

Szkolenie i zajęcia grupowe m.in.:

– prewencja i postwencja samobójstw;

– grupy wsparcia dla osób w kryzysie psychologicznym.

Wróć do listy specjalistów