Rejestracja - poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:0052 379 70 66 / 531 510 504 Czynne700 - 2000 Posiadamy kontrakt z NFZ
Strona główna Zespół mgr Marcin Szecówka

mgr Marcin Szecówka

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Posiada blisko uzależnionymi i ich rodzinami. Od wielu lat pracuje w obszarze terapii, interwencji psychologicznej, diagnostyce psychologicznej w różnych obszarach (m.in. diagnoza uzależnienia, diagnoza osobowości i funkcji poznawczych). Ponadto od kilkunastu lat jest związany z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości (opiniowanie, diagnoza, interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne).

Obecnie przede wszystkim pracuje w obszarze terapii uzależnień oraz diagnozy psychologicznej.

Zakres udzielanej pomocy:

Dorośli (diagnoza i terapia uzależnień, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych)

Oferuje pomoc osobom uzależnionym (i ich rodzinom) w przezwyciężeniu problemów związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, środki odurzające, leki uzależniające) lub zachowań uzależniających (m.in. hazard, seks, praca, zakupy, internet).

Zajmuje się diagnozowaniem i oceną stopnia uzależnienia, opracowaniem planu i zakresu pomocy oraz prowadzeniem terapii, która obejmuje indywidualne spotkania terapeutyczne.dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z osobami.

Wróć do listy specjalistów