Rejestracja - poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:0052 379 70 66 / 531 510 504 Czynne700 - 2100 Posiadamy kontrakt z NFZ
Strona główna Zespół Prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa  

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa  

 

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa

Specjalista Urolog

FEBU (Fellow of the European Board of Urology)

Chirurg laparoskopowy Pionier chirurgii robotycznej w Polsce

Profesor Drewa w 1996 uzyskał dyplom lekarza kończąc studia w Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1999 uzyskał stopień nadany przez Akademię Medyczną w Bydgoszczy w dziedzinie onkologii  doświadczalnej. W 2006 uzyskał specjalizację w dziedzinie urologii (Centrum Egzaminów Medycznych, Łódź) oraz tytuł Fellow of the European Board of Urology nadawany przez Europejskie Stowarzyszenie Specjalistów Medycznych (U.E.M.S., Arnhem, The Netherlands). W 2010 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu nadał mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie urologii a w 2011 stanowisko profesora UMK. W 2013 otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł Profesora medycyny w dziedzinie urologii a w 2016 roku stanowisko profesora zwyczajnego UMK.

W latach 1996 – 2005 pracował na stanowisku asystenta w Katedry Biologii Medycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a jednocześnie w latach 1999 – 2006 jako  rezydent Kliniki Urologii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2006 – 2009 – zajmował stanowisko asystenta Kliniki Urologii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2005 – 2014 był kierownikiem Zakładu Inżynierii Tkankowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w    Toruniu. W 2010 piastował stanowisko  konsultanta w Klinicznym Oddziale Urologii, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w   Kielcach. W 2011 pracował jako asystent w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, w tym czasie ze względu na jego stopień naukowy samodzielnego pracownika nauki przekształcono jednostkę w Oddział Kliniczny. W latach 2012 – 2015 był kierownikiem Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Toruniu a od 2016 roku jest konsultantem naukowym i medycznym w tej jednostce. W latach 2014 – 2015 był kierownikiem Katedry Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od 2015 jest kierownikiem Katedry Urologii i Andrologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w której działają Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej, Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Bank Tkanek oraz Zakład Inżynierii Tkankowej.

Staż podyplomowy odbywał w Szpitalu im. Jana Biziela w latach 1996 – 1997. W 1998 pracował jako młodszy asystent w Oddziale Urologii Szpitala im. Jana Biziela w Bydgoszczy, gdzie organizował Bank Tkanek. Doświadczenie zawodowe w zakresie urologii jako rezydent zdobywał w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej w latach 1999 – 2006. Będąc doświadczonym chirurgiem urologicznym w 2004 roku rozpoczął wykonywanie pierwszych operacji sposobem laparoskopowym w swoim ośrodku klinicznym. Od tego czasu zajął się chirurgią endoskopową w urologii onkologicznej, która poza urologią rekonstrukcyjną jest jego głównym polem zainteresowań zawodowych. W 2009 roku rozpoczął staż kliniczny w Centrum Onkologii w Kielcach pod kierunkiem prof. Piotra Chłosty, gdzie zdobył gruntowne doświadczenie w zakresie dużych operacji laparoskopowych w urologii onkologicznej. W 2011 odbył staż w Klinice St. Augustine w Bordeaux dedykowany zaawansowanej chirurgii robotycznej i laparoskopowej i w tym też roku w Centrum Onkologii w Bydgoszczy przeprowadził pierwszą w regionie operację laparoskopowej cystektomii radykalnej – to największy zabieg onkologiczny w urologii. W 2012 został kierownikiem Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, gdzie wprowadził do codziennej praktyki stosowanie zabiegów laparoskopowych w zakresie raka prostaty, raka pęcherza moczowego i raka nerki. Oddział Urologii w Toruniu stał się poważnym ośrodkiem uro-onkologii w Polsce. W 2016 prof. Tomasz Drewa wprowadza zabiegi robotyczne do praktyki klinicznej i wykonuje pierwszą w Polsce radykalną cystektomię robotyczną w Szpitalu w Toruniu. Do dziś zabiegów tych wykonał już kilka tysięcy.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje do prof. Drewy na ul. Konarskiego 11/1 w Bydgoszczy, nr do rejestracji: 601 638 292.

Wróć do listy specjalistów