Rejestracja - poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:0052 379 70 66 / 531 510 504 Czynne700 - 2000 Posiadamy kontrakt z NFZ
Strona główna Aktualności Projekt „NOWOCZESNA MEDYCYNA ESTETYCZNA W STADMEDICA”

Projekt „NOWOCZESNA MEDYCYNA ESTETYCZNA W STADMEDICA”

NOWOCZESNA MEDYCYNA ESTETYCZNA W STADMEDICA”

numer projektu RPKP.01.06.02-04-0134/19

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa 1 pakietu usług pionierskiego przeszczepu komórek macierzystych włosów (HCT) pobieranych urządzeniem S.A.F.E.R z wykorzystaniem lasera Erbowo-Yagowego (Er:YAG). Nowy pakiet usług stanowiących innowację pro duktową wprowadzony zostanie do 31.03.2021 roku. Potrzeba realizacji projektu wynika z chęci rozwoju oferty o innowacyjne grupy usług oparte na nowej (autorskiej) metodzie realizacji usługi przeszczepu włosów. Ujęta w projekcie innowacja jest innowacją produktową opartą na pionierskim

przeszczepie komórek macierzystych włosów pobieranych urządzeniem S.A.F.E.R z wykorzystaniem lasera Er:YAG.

Projekt obejmuje inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe prowadzące do dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych) rozwiązań usługowych. Innowacja ma charakter innowacji w wymiarze światowym, ponieważ obejmuje połączenie 4 technik przeszczepiania mieszków włosowych z wykorzystaniem wysokotechnologicznych urządzeń S.A.F.E.R i Er:YAG. W ramach realizowanych działań zaplanowano zakup 2 środków trwałych w postaci:

1) aparat do przeszczepu włosów metodą S.A.F.E.R

2) laser Erbowo-Yagowego (Er:YAG).

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

1) Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [1 szt.];

2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [1 przedsiębiorstwo];

3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [1 przedsiębiorstwo];

4) Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji [1 szt.];

5) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [95 296,80 zł];

6) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [1 przedsiębiorstwo].

WSKAŹNIKI REZULTATU:

1)Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [1 szt.];

2) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [ 2 EPC],

3)Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług [403000 zł]

Kategorie


Archiwum


Najnowsze wpisy